Konferans // Conference

[Please scroll down for English]

Bu başlık altındaki alt başlıklarda İstanbul’da  20 – 22 Ekim 2016 tarihleri arasında  yapılmış olan

Kadın Müzesi:Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekan – Uluslararası Kadın Müzeleri Konferansı

ile ilgili  tüm bilgiler bulunmaktadır.

//  //

In the subheadings under this menu there is detailled information about the  International Women’s Museums’ Conference

Women’s Museums: Centre of Social Memory and Place of Inclusion

which was held  in Istanbul  between 20 and 22 October 2016.

Advertisements