Akkent, Meral

[Please scroll down for English]

Küratör
İstanbul Kadın Müzesi
İstanbul, Türkiye
www.istanbulkadinmuzesi.org

Sosyal  Barışı Sergilemek – Kültürel Miraslarımızı Karşılıklı, Sahiplenerek Kadın Tarihini Yeniden Yazmak

Kapsayıcılık, İstanbul Kadın Müzesi’nin  kurumsal ideali ve vazgeçilmez çalışma prensibidir.

2012 yılında Türkiye’nin ilk kadın müzesi olarak, kentin tüm kadınlarının  kültürel miraslarına değer veren bir sanal müze olma amacıyla  açılan İstanbul Kadın Müzesi; Türkiye’de yaşayan halklar arasında  (yeni bir ortak) kimlik duygusunun oluşmasını teşvik eder, uzlaşma kültürünü yaşama geçiren kültürler ve nesiller arası çalışmalarıyla “biz” sözcüğünün anlamını genişletir.  Müzenin çalışmaları kadın tarihini paylaşılan bir alan olarak sunarak esinlendirir,  kültürler ve kuşaklar arası diyalog  olanağı verir,  toplumsal uzlaşma ruhu oluşması için  alternatif fırsatlar sunar.

Müzenin sürekli sergisi,  etnik, dinî veya kültürel ayrım yapmaksızın  İstanbul’da  doğmuş, İstanbul’a sonradan gelmiş ya da yaşamının bir süresini bu kentte geçirerek, İstanbul kent kadın belleğini zenginleştirmiş biyografilerle diyalog sağlar.

Uzun yıllar siyasi nedenlerle reddedilse de Türkiye  toplumu da dünyadaki birçok ülke gibi,  farklı etnik, dinî ve  kültürel  gruptan insanlardan oluşur.  İstanbul Kadın Müzesi;  tüm kadınların kadın tarihine katkılarını  görünür  yaparak, Türkiye’de kadınların belleğini yeniden yazma amaçlı bir kültür konsepti eşliğinde;  geçmişe  ve günümüze bakışımızı gözden geçirmemizi sağlayacak bir alan sunar.

 


Curator
Women´s Museum Istanbul
Istanbul, Turkey
www.istanbulkadinmuzesi.org/en

 

Displaying Social Peace – Rewriting Women’s History With the Aim of Accepting Each Other´s Cultural Heritage

The organisational principle of the İstanbul Kadın Müzesi (Women’s Museum Istanbul) is inclusion.

Established in 2012 as the first women’s museum in Turkey the museum aims to promote a sense of (new common) identity of diverse peoples in Turkey through appreciating their cultural heritage.

The exhibitions of the museum widen the concept of “we/our”, foster a shared vision of women’s history, inspired by the spirit of reconciliation through intercultural and intergenerational dialogue in the country.

The museum is a virtual one and the concept of the museum focuses on women who were born in or moved to Istanbul and who contributed to the cultural heritage of the city, irrespective of their ethnic and cultural background.

As societies in most other countries in the world, Turkish society is multicultural and multi-ethnic, a fact that has been politically neglected for many years. By rewriting women’s history and making the performance and contributions of women of different cultural, ethnic and religious backgrounds visible, the Women’s Museum Istanbul takes a new enriching cultural concept for the presenting of the women´s history in Turkey and influences our understanding of past and today.

Advertisements