Bab, Bettina

[Please scroll down for English]

Frauenmuseum
Bonn, Almanya

Yerel düzeyde kapsayıcılık  = Bilgi ağı

Bizim kadın müzemizin kuruluşu, diğer (kadın) grupları(nı)  dahil etmeden başarılı olamazdı. 1981 yazında bir grup kadın sanatçı  boş duran bir giyim mağazasına “taşındı”. Daha doğrusu bu büyük mekânı önce işgal, sonra da tamir ettiler. Burada bir kültür merkezi oluşturdular ve herkese açık bir program sunmaya başladılar. Böylece müze; kadın kahvesi, Bonn kenti kadın tarihi arşivi gibi diğer etkinlikler eşliğinde açıldı.

Başlangıçta çalışmaları tamamen gönüllüler tarafından  yürütülen müzenin, günümüzde sadece üç part-time çalışanı bulunmaktadır. Başta sanatçılar olmak üzere  kadınlar her zaman müzeyi desteklediler: Bazı müze hizmetlerini üstlendiler, kutlama programlarını düzenlemekte yardım ettiler,  müzenin sürekliliğini garanti edecek fikirler geliştirilmesine katkıda bulundular.  Bonn Üniversitesi’ndeki  Almanya’nın  ilk kadın tarihi profesörü  olan Annette Kuhn ile 1990’larda  yakın işbirliği yapıldı. Öğrencileri tarih konulu  üç sergide müzeyle birlikte çalıştılar ve araştırmalar yaptılar.

Ruhsal sorunları olan insanlar için hazırlanmış bir istihdam programında, müze, uzun yıllar yer aldı. Bu program çerçevesinde müzede çalışan kadınlar, çağdaş kadın sanatçı arşivi hazırlanmasında ve kadın politikacılar hakkında çıkan gazete makaleleri arşivi oluşturulması projelerinde istihdam edildiler. Serbest çalışan iki kadın, müzede “Çocuk Atölyesi” kurdu. Bonn’un neredeyse tüm ilköğretim okulları ile işbirliği yaptılar, çocuklar için sanat projeleri düzenlediler, yıllık yarışmalar organize ettiler. Bu çalışmalar nedeniyle birçok Alman ve göçmen çocuk müzeyi ziyaret etti.  En az diğerleri kadar ehemmiyetli olan bir çalışma da,  Bonn Kadın Müzesi’nin bir kadın örgütleri ağı kurmuş olmasıdır.


Frauenmuseum
Bonn, Germany

Local Inclusion  = Networking

The establishment of our women’s museum would not have been a success without the inclusion of other (women’s) groups. In the summer of 1981 a group of female artists moved into an empty clothing store. They sort of squatted the big house, renovated it, turned it into a cultural centre and offered a program to the public. In this way the museum and other activities, such as a women’s café and an archive for women’s history of the city of Bonn was opened.

In the beginning the museum was run on a wholly voluntary basis and even today has only three part-time employees.  It has always been supported by a group of women, mainly artists. They offer some services, help to organize celebrations and develop ideas to guarantee continuity.  At Bonn University the first German professorship of women’s history was established by  Prof.  Annette Kuhn. During the 1990s we had a close cooperation with her. Her students took part in three historical exhibitions and did research.

For many years the women’s museum has been taking part in an employment program for people with mental problems. These women are employed in the archive of contemporary female artists and in the archive of newspaper-articles about female politicians. Two free-lancers founded the ‘children’s atelier’ in the women’s museum. They cooperate with most primary schools in Bonn; organize art projects for children and an annual competition. Because of their work many children visit the museum – Germans as well as migrants. Last, but not least the women’s museum has established a network of women’s organisations in Bonn.

Advertisements