Birkalan Gedik, Hande, Prof. Dr.

[Please scroll down for English]

Yeditepe Üniversitesi
İstanbul, Türkiye

Kesişimsellik ve Farklılık:Türkiye’de 1990 Sonrası Kadın Hareketi ve Feminist Teori

Türkiye’de kadın hareketi 1980’lerden başlayarak feminist bir karakter taşımaya başlamış ve özellkle de 1990 sonrasında “farklılık” paradigması üzerinde gelişmiş ve bu durum 2000’lerde daha da çeşitlenmiştir. Öte yanda, farklı feminizmlerin ortaya çıkması bazı araştırmacılar tarafından çok parçalı ve birbirinden kopuk yaklaşımlar olarak yorumlanmıştır.

Ben feminist teoride gerekli ve arzu edilen bir teorik yaklaşım olan “kesişimsellik”ten yola çıkarak, feminist teori içinde “farklılık” söyleminin, birbirlerini yok etmeden, daha kapsayıcı bir feminist kuram oluşturulabileceği iddia ediyorum (Birkalan Gedik, 2011). Kesişimsellik, farklı kadın deneyimlerinin bir araya getirilmesinde önemli bir etki sağlayacak ve farklı feminist yaklaşımlar arasında bulunduğu iddia edilen ses bozukluklarını giderecek bir teorik açılım olarak karşımızda durmaktadır.


Yeditepe University
Istanbul, Turkey

Intersectionality and Difference: Women’s Movement(s) and Feminist Theory in Post 1990s in Turkey

Starting with the 1980s, the women’s movement in Turkey started to display a feminist character. By the 1990s, it used the paradigm of “difference” as a basis that continued well into the 2000s. On the other hand, some scholars pointed out that different feminisms that (co-?)exist in Turkey is something “divisive” for the women’s movement, and argued that it creates a fragmented feminist cartography.

Today, I continue to argue (Birkalan Gedik, 2011) that the concept of intersectionality is both a desirable and a necessary tool for developing a more integrative, inclusive feminist approach. Intersectionality can work as a glue to bring different women’s experiences together in one platform, by eliminating the so-called discordances that allegedly exist in feminist forums.

 

Advertisements