Franger, Gaby, Prof. Dr.

[Please scroll down for English]

Fürth_BayernKüratör
Museum Frauenkultur Regional-International
Fürth, Bavyera, Almanya

http://www.frauenindereinenwelt.de

 

İletişimi Sergilemek – Farklı Olduğu Varsayılandaki Benzerliği Keşfederken, Kendimize ve Ötekine Bakışımızı Değiştirmek

Museum Frauenkultur Regional-International  (Bölgesel ve Uluslararası Kadın Kültürü Müzesi), günümüzdeki ve geçmişteki yerel ve küresel farklılıklar hakkında tartışmak ve fikir alışverişi için  fırsatlar yaratır.  Farkındalık oluşturma çalışmalarımızın  temel anlayışı; kadınların hayatlarını,  isteklerini ve yeteneklerini görünür yapmaktır.

Dünyadaki ataerkil sistemlerde kadınların yaşadıklar ve eşit(siz)lik sorunları, başlattığımız tartışmaların ve  kültürlerarası ve kültürlerötesi diyalogların konularını teşkil eder.  Müzemizin üç özelliğini; kadın müzesi profilimiz, kadınların günlük yaşantılarına odaklı çalışmamız ve konulara kültürlerarası yaklaşma prensibimiz  oluşturur.

Çalışmalarımızla, kadınları özellikle etkileyen süreçleri tanımlıyor, yorumluyor, kadınlar arasındaki farklılıklara dikkat çekiyoruz. Bunları yaparken aynı zamanda da olası ortak eylemler için yeni bakış açıları oluşturuyoruz.  Küresel oluşumları; hem zaman ve mekânla ilişkili olarak, hem de zaman ve mekân gibi sınırlamalar olmadan kadın  biyografilerindeki yansımalarıyla anlatıyoruz.  Bu çalışma tarzımız, farklı olduğu varsayılandaki benzerliğin keşfedilmesine, kendimize ve ötekine bakışımızı değiştirmeye,  “tanıdık”, “yabancı”,  “gelişmişlik” ve “az gelişmişlik” gibi kavramlar konusunda yeniden düşünülmesine olanak sağlıyor.  Bu tür bir çalışma, özel ilgi alanımız olduğu kadar,  aynı zamanda da biçimsel tavrımızdır.

Çalışmalarımızın kapsadığı diğer önemli alanlar ise,  feminist görsel sanatlar ile halk sanatı olarak adlandırılan, yani kadınlar geleneksel olarak bunu yaptıkları için, “el işi” adı verilen sanat arasındaki ilişkiler ve kadınların ürettikleri sanatın  (ilk bakışta görünmeyen) yıkıcı gücü  hakkındaki tartışmalardır.

Sergilerimiz ve müze eğitimi projelerimizle kültürlerarası iletişim  için alan açıyoruz.  Feminist bilinç ile kadınların günlük yaşamları arasında iletişim sağlıyoruz. Geleneksel ve “modern” yaşamlar  arasında köprü oluşturuyoruz. Toplumsal cinsiyet konusundaki  tartışmalar ile kadın perspektifinden dünyaya bakış arasında bağdaşlaştırıcı diyaloglara olanaklar sunuyoruz. Bu konularda sürekli olarak çalışırken, çalışmalarımızı herkesin katılmasına fırsat veren  kültürler arası diyaloglarla yürütüyoruz.

 


Fürth_BayernCurator
Museum Frauenkultur Regional-International
Furth,  Bavaria, Germany

http://www.frauenindereinenwelt.de

 

Displaying Dialogue  –  Discovering commonalities in apparent differences and changing the perspective on the self and the other

The Museum “Women’s Culture Regional – International” offers a space for dialogue and to discuss controversies, both local and global, both related to the past and the present. Our approach to conscientization is principally rooted in the structures of women’s own lives, their inherent wishes and the capacities of women themselves.

Experiences of women worldwide with patriarchal structures and inequality are the subject of discussions and intercultural and transcultural dialogues that we initiate. Our specific approach can be defined by three cornerstones: our identity as a women’s museum, the focus on women’s everyday lives, and the consequent intercultural approach.

We describe and analyse processes which affect women specifically, we point to disparities, but at the same time, open new perspectives for possible actions. We narrate global developments as reflected in biographies of women who communicate and transcend borders of time and space. This approach allows us to discover commonalities in apparent differences and to change the perspective on the self and the other, the familiar and the foreign, development and what is understood as under-development. This is our special concern as well as a stylistic device.

One important dimension of dialogue is the relationship between feminist visual arts and the so-called popular art or handicraft emerging out of traditional women’s occupations, as well as the discourse about female art forms and their subversive potential.

With our exhibitions and educational projects we enable and create space for intercultural dialogues, mediating between feminist consciousness and everyday’s women’s lives, between traditions and “modern” life, between exigencies of gender-mainstreaming and the view of the world from a woman’s perspective. And we do this continuously and through open and intercultural dialogues.

Advertisements