Ipsen, Merete

[Please scroll down for English]

DänemarkDirector
Women´s Museum Denmark
Aarhus, Danimarka
kvindemuseet.dk

 

 

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Müzeleri  İçin  Rehber

Danimarka Kadın Müzesi;  Avrupa Birliği desteğiyle yürütülmüş olan  She Culture projesi kapsamında diğer kadın müzeleri ile birlikte çalışırken,  kadın ve toplumsal cinsiyet müzeleri için  rehber niteliğinde bir konsept geliştirdi. Sunumumda, bir kadın müzesi  nasıl var edilir, kadın  ya da toplumsal cinsiyet konulu   analizlerle, koleksiyonlarla  çalışırken ve bu bağlamdaki sergi çalışmalarında  hangi  değerlendirmeler önemlidir,  feminist bakış açısıyla çalışırken, aynı zamanda içinde bulunduğumuz  toplumun da parçası nasıl olunur,  toplumsal cinsiyet bakışı ile “geleneksel”  müzelerde nasıl çalışılır, toplumal  cinsiyet bakış açısına  daha  yoğun odaklanabilmek için ne tür  programlar ve stratejiler  geliştirilebilir gibi sorulara yer vereceğim.  Bu türden bir  rehber, yeni kurulacak kadın müzeleri için olduğu kadar, uzun zamandan beri çalışmakta olan kadın  müzeleri için de ilham kaynağı olabilir.  Doğal olarak, böyle bir rehberin sürekli olarak geliştirilmesi de çok önemlidir.

Bu rehberin sunumundan sonra Danimarka Kadın Müzesi’nin kısa bir tanıtımını yapacağım. Bu müze 1982’de kadın hareketi sırasında bir grup kadın tarafından kuruldu. Kadınların günlük yaşamının ve medeniyetin gelişmesine yaptıkları katkıların belgelenmemesi olgusu,  yeni bir müzenin yolunu açtı. Kadın Müzesi, kadın yaşamlarındaki  saklı ve anlatılmamış hikayeleri ve nesneleri topladı ve parçası olduğu toplumla sıkı bağlar kurarak profesyonel bir müze kurdu. Müze, yıllar içinde bilimsel araştırmalar yürüttü, geniş bir koleksiyon oluşturdu ve kültür, tarih ya da sanat konulu çok sayıda sergiler sundu. 1991 yılında  yasal olarak  ulusal müze statüsünü aldı.  Müze çalışma alanı;  2006 yılında kadın tarihi konusundan,  toplumsal cinsiyet  temasına çevirdi. Neden?  Çünkü dünyanın bizim yaşadığımız bölümünde, erkeklerin rolü neredeyse kadınların rolü kadar değişti ve transgender bireylerin sayısı arttı.

 

 


DänemarkDirector
Women´s Museum Denmark
Aarhus, Denmark
kvindemuseet.dk

 

 

Guidelines for Women’s and Gender Related Museums

Together with other museums in an EU-project She Culture the Women’s Museum in Denmark has developed a sort of guidelines for Women’s and Gender related Museum. The presentation will be on how to start a Women’s Museum from scratch. What sort of reflection is important when you work with women’s or gender related analyses, collection and exhibitions? How to be part of the community when you have a feministic approach?  How to work with a gendered focus in ‘ordinary’ museums? And how to develop different sorts of programs and strategies for more focus on gender?

That sort of guideline can be an inspiration for new as well as established museum. That kind of guidelines must be constantly developed further.

The presentation of the guidelines will be followed of a brief presentation of the Women’s Museum in Denmark: This museum was founded as a grassroots movement in 1982. The absence of documentation of women’s daily life and participation in the development of the civilization called for a new museum. The Women’s museum collected hidden and untold stories and objects from women’s lives and established a professional museum with strong relations to the society around. Over the years the museum has done research, build up a broad collection and shown several cultural historical and art exhibitions. In 1991 the museum received status as a legislated national museum. In 2016 the museum changed focus from Women’s History to Gender Culture. Why? The role of men has changed almost a much as the role of women in our part of the world and the number of cross-gender persons grows.

Advertisements