King, M. Catherine

[Please scroll down for English]

Print

Projeler Sorumlusu
Global Fund for Women
San Francisco, ABD
http://www.globalfundforwomen.org

 

Hikâye Anlatımı Yöntemi, Medya ve Sanatla Kadın Hareketini Güçlendirme: International Museum of Women, IMOW ve Global Fund for Women  Kuruluşlarının Birleşmelerine Dair

Global Fund for Women ve International Museum of Women (IMOW) Mart 2014’te kadınlar için yaşamsal önemi olan küresel sorunlar konusunda farkındalığı ve eylemleri arttırmak birleşti. Bu birleşme; Global Fund for Women’ın kadın, proje destekleme ve bağış toplama konularındaki uzmanlığı ile; IMOW’un sergi hazırlama, dijital hikaye anlatımı ve izleyicilerin sergilerin içerikleriyle empati kurabilmeleri konusundaki yeteneklerini bir araya getirdi.

Şimdi, bir isim altında çalışarak, Global Fund for Women’ın her kadının güçlü, güvende ve iktidarlı olduğu  ve sesinin duyulduğu bir dünya hedefini gerçekleştiriyorlar. İstisnasız her kadının! Global Fund for Women profilini; kadınlar ve kız çocuklarının insan hakları konusuyla birlikte, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde en büyük farkı yaratacak olan maddi kaynak temini ve sorunlara dikkat çekme gibi alanlarda  küresel çapta savaşan bir kuruluş olarak tanımlıyor. Global Fund for Women; kendi toplumlarında kadın hareketlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapan yerel cesur kadın gruplarını, önce küresel çapta  bulabilmek, sonra bu grupların çalışmalarına maddi destek vermek ve onları güçlendirmek için kendi kurumsal bilgi ağını kullanıyor.

IMOW’un çalışma prensipleri ve deneyimleri bazında; Global Fund for Women’ın hazırladığı dijital hikaye anlatımı ve multi-medya projeleri, kadın hakları eylemlerinin oluşmasında, yaratıcı sanatın ve yaratıcı aktivizmin gücüne işaret ediyor.  Bu projelerin; kadının insan hakları hareketi ve bu hareketin gelecekteki rotası hakkındaki konuşmaların başlamasına hizmet etme gibi önemli işlevleri var.  İki kuruluşun birleşmesinden sonra yapılan çalışmalar da bu yöndedir: Tüm ilgilenenlerin içeriğe katkıda bulunmasına olanak tanınan bir sanat çalışması olan ,Imagining Equality: Your Voices on Women’s Human Right;  bir fotoğraf projesi olan  Determined çalışması ve 2016 Eylül’ünde  başlayacak olan kadının insan hakları savunucuları konulu sanat projesi örnekleri gibi. Bu örnekler, iki kuruluşun birleşmesini, bu birleşmenin sorunlarını ve fırsatlarını tanımlarken aynı zamanda, yaratıcı hikaye anlatımı yöntemiyle, çeşitli kadın seslerini yükseltmenin gücünü de gösteriyor.

Kadının sesini hikaye anlatımı ile birlikte medya, sanat ve yaratıcı eylemlerle duyurmak; sosyal değişimin güçlü ve önemli bir bileşenidir. Global Fund for Women’ın hikaye anlatımı yöntemli ve maddi destek sağlama hedefli yeni çalışma tarzı; ekonomileri, kültürleri ve sistemleri değiştirmek için çalışan kadın hakları hareketlerini destekleyecek kaynakların bir araya gelmesini sağlıyor.

 

 


PrintExecutive Producer
Global Fund for Women
San Francisco, USA
http://www.globalfundforwomen.org

 

Strengthening Women’s Movements through Storytelling, Media, and the Arts: The Merger of the International Museum of Women and Global Fund for Women

Global Fund for Women and the International Museum of Women (IMOW) merged in March 2014 with a goal to increase awareness and action on vital global issues for women. The merger brought together Global Fund for Women’s expertise in women’s issues, grant making, and fundraising with IMOW’s skills in curation, digital storytelling, and audience engagement.

Now operating under one name, Global Fund for Women’s vision is a world in which every woman is strong, safe, powerful, and heard. No exceptions. Global Fund for Women describes itself as a global champion for the human rights of women and girls, getting money and attention where it will make the biggest difference in the fight for gender equality. It uses its networks to find, fund, and amplify the courageous work of grassroots women globally who are strengthening women’s movements in their communities.

Inspired by the legacy of IMOW, Global Fund for Women’s digital storytelling and multi-media projects speak to the power of creative art and activism in mobilizing women’s rights. These projects serve as important tools for sparking conversation about the women’s human rights movement and its direction for the future. Since the merger projects include crowd-sourced artwork in Imagining Equality: Your Voices on Women’s Human Rights, a photography campaign called Determined, and launching in September, an art-driven campaign on women human rights defenders. These examples will illustrate the story of the merger, the challenges and opportunities, and the power of raising diverse women’s voices through creative storytelling.

Giving voice to women through storytelling, media, art, and creative campaigns is a powerful and essential component of social change. Today, Global Fund for Women’s new direction as a storyteller and grant maker allows it to bring together resources for women’s rights movements that are working to transform systems, economies, and cultures.

Advertisements