Perstedt, Maria

[Please scroll down for English]

SchwedenDirector
Women’s History Museum
Umeå, İsveç
http://www.kvinnohistoriskt.se

Kadın Tarihi – Tarih Boyunca Sesini Duyuramayanların Sahnesi

Kvinnohistoriskt Museum (Kadın Tarihi Müzesi) 22 Kasım 2014’de Kuzey İsveç’in Umeå kentinde açılmıştır. Umeå Belediyesi’nin bir müzesi olarak giderleri belediye bütçesi tarafından karşılanmaktadır. Nesne koleksiyonu olmayan müze; tarihe, kimliğe, toplumsal cinsiyete ve güce dair algıları tartışmaya açar.  Dişiliğe ve erilliğe dair normları eleştirel bir tavırla incelemek; müzelerdeki erkek egemenliğine ve tarih yazımındaki erkek yanlısı yoruma karşı çıkmak; kadınların faaliyetlerini, deneyimlerini ve dünyadaki konumlarını sergilemek; toplumsal cinsiyetten bağımsız olarak hayatın her alanında karşımıza çıkan, seçimlerimizi ve imkânlarımızı sınırlandıran normları ve yapıları tespit etmek ve anlamak için gerekli araçları insanlara sağlamak ve değişimin mümkün olduğunu gösterip eyleme geçmeye teşvik etmek müzenin amaçlarıdır.

Müzenin ortaya çıkışında “geleneksel tarih yazımını” yani savaşları, siyaseti, iktisadı ve düşün alanını erkeklerin eylemlerine bağlayan, tüm bu gelişmeleri değişmez bir süreç gibi açıklayan anlatıya eleştirel bakış vardır. Vurguladığım klişe, dünya nüfusunun günümüzde ve geçmişte yarısı olan kadınları neredeyse görünmez yapan ayrımcı bir ilkedir. Müze, nicedir sesini duyuramamış olanlara bir sahne vererek, geleneksel tarih yazımına meydan okur.

Kvinnohistoriskt Museum, “kadın tarihi” terimini küresel bir anlayışla kullanır. Tarih, yalnızca geçmişteki olaylara odaklanmayan, aynı zamanda toplumsal ilişkileri de inceleyen bir bilim dalıdır. Ve de insanlar arasındaki bireysel ya da kolektif ilişkiler ulusal sınırlarla, sınırlı değildirler.

Konuşmamda, iktidar kurumları olan  müzelerin kavramsal pratiğini şekillendiren modernite sürecini (1780 ve 1960’lar arası) tartıştıktan sonra,  kendi müzemizin ilk bir buçuk  yılındaki  etkinliklerini, sergilerini, müze ziyaretçilerinin tepkilerini ve ortak çalıştığımız kurumlarla edindiğimiz deneyimlerimizden bahsedeceğim.

 


SchwedenDirector
Women’s History Museum
Umeå,  Sweden
http://www.kvinnohistoriskt.se

Women’s history – an arena for voices other than those previously heard the most

The Museum of Women´s History was opened Nov 22 2014 in Umeå, in the north of Sweden. It is owned and funded by the municipality of Umeå. It has no collections of objects.
The museum discusses perceptions of history & identity, gender & power. It aims to work norm-critically examining notions of what is female and male; to make visible and challenge the male normativity in museums, and the male interpretive prerogative in historiography; to illustrate women’s activities, experiences and place in the world; to provide people with the tools necessary to identify and understand the norms and structures that limit possibilities and choices in all aspects of life, regardless of gender – and to show that change is possible and encourage action.

The starting point is “traditional historiography”- a chronological account of wars and politics, economics and ideas that, like a well-worn path, is shaped by descriptions of a long series of men´s deeds. A principle of selection which has made women – half of the current and historic population of the world – almost invisible. By recounting the past in a way that provides an arena for voices other than those previously heard the most; the museum is challenging traditional history.

The museum uses the term “women´s history” in a global understanding. Because history is not only a science focusing on past events, it’s also a science of social relations. And the relations between people – on an individual level or a collective level – do not stop at national boundaries.

Starting with reflections on how the role of museums in modernity (1780-ca. 1960) as institutions of power has shaped the conceptual practice of museums, my talk deals with  a selection of activities and exhibitions of our museum  in its first 1,5 year of activity and discusses   visitors´ reactions and experiences from cooperating with partners.

 

Advertisements