Pitscheider Soraperra, Stefania

[Scroll down for English]

Frauenmuseum_MERANFrauenmuseum Hittisau
Hittisau, Avusturya

Kadın Müzesindeki Uluslararası etkinliklere Katkıda
Bulunan Köylü Kadınlar  = Toplumu Teşvik Etme

Frauenmuseum Hittisau’nun görevi, kadınların hayatlarını görünür kılmaktır. Müze, kadınların yaşam gerçeklerini tartışır, toplumdaki önemli güncel sorunları konu edinir ve  birlikte yaşama koşullarının iyileşmesine aktif  katkıda bulunmayı amaçlar. Bu tutum,  sanat ve kültürün gerçeklikten uzak alanlar ve  otonom sistemler olamayacağı ve müzelerin kendi içine dönük  paralel bir dünya oluşturamayacağı anlayışını yansıtır.  Bu nedenle Frauenmuseum Hittisau  kuruluşundan bu yana  kadın politikası, eğitim politikası ve sosyal politika odaklı konularda çalışmaktadır.

Müzemizin bünyesinde kültür çalışmalarını sunmakla görevli kişilerin rolü,  bu bağlamda son derece önemlidir. Köyümüzden ve çevre köylerden en genci 16, en yaşlısı 86 yaşında olan yirmi kadın; müzenin teorik ve pratik çalışmalarının en mühim destekçileridir. Bu grup; müze ziyaretçileri ile gerçek bir diyalog içine girebilmek için, müze yöneticisi eşliğinde ve davet edilen uzmanlarla birlikte; sürekli olarak farklı konular hakkında tartışır.

Bir müze çok farklı beklentileri karşılayabilir: Aidiyet duygusu oluşturabilir. İktidar ilişkilerini yansıtabilir. Bilgi edinme ve eğitim alma arzusunu tatmin edebilir. Boş zamanları şekillendirmek için kullanılabilir. Sanat pazarına hizmet edebilir. Duygu iletişimi sağlayabilir.

Ama müzeler aynı zamanda  -kadın müzelerinin de özellikle ana hedefi olan-  tartışma ve  müzakere olanağı sunan ve rahatsız  edici soruların konuşulduğu  mekânlar olabilirler. Ve böylece; kadınların güçleneceği, güç ilişkilerinin sorgulanacağı, katılım senaryolarının yaşanacağı ve siyasal katılım süreçlerinin başlatılacağı bir alan anlamını da içerler. Konuya böyle yaklaştığımızda, müzeler politik eğitim mekânlarıdır. Bilhassa kadınlar için.


Frauenmuseum_MERANFrauenmuseum Hittisau
Hittisau, Austria

Village Women Engaging in the International Work of a Women‘s Museum  = Encouraging the Community

The Frauenmuseum Hittisau has set itself the goal to make the lives of women visible. The museum deals with the reality of women’s lives, takes up socially controversial issues and aims at actively contributing to an improvement of living together. This is done on the basis of the conviction that art and culture are not autonomous systems, out of touch with reality, and a museum is not a self-referential parallel world. Therefore Frauenmuseum Hittisau has – from its vey beginnings – focussed on political issues relevant to women, education and society in general.

In its work the role of cultural mediators is of vital importance. Twenty women from the village and the surrounding region – the youngest 16, the oldest 86 –  support the museum in theory and practice.  To be able to enter into a genuine dialogue with the visitors of the museum they – together with the director of the museum and invited experts – continually deal with different topics.

A museum can meet many different expectations. It can form identities. It can represent power relations. It can satisfy the hunger for knowledge and education.  It can be used for leisure time activities.  It can serve the art market. It can convey feelings.

But it can also be – and this is a core task especially for women’s museums – a place of discussion, debate, a place where embarrassing questions are raised. And this makes it a place of empowerment for women, a place where power relations are being questioned, participation scenarios realised and political participation processes initiated.  In this respect a museum is place for political education. For women, in the first place.

Advertisements