Prader, Sigrid

[Please scroll down for English]

Frauenmuseum_MERANDirector
Museo delle Donne
Italy, Merano
http://www.museia.it

 

Kadın Hayatlarının Çoğulluğu

Bir kadın müzesi olarak daha etkin olmak için çaba gösterdiğimiz hususlardan biri de sergileme ve koleksiyon mekânı olmanın ötesinde; canlı bir bir buluşma ve tartışma alanı sunabilmektir.  Müzemiz karşılaştırmalı kültür projeleri için olanaklar sağlar; bilinen ile bilinmeyenin birbirine yansıyan ve birbirini karşılıklı etkileyen ilişkisine odaklı çalışır.

Bu tür çalışmalarımızdan birisi de „Yola Çıkmak, Varmak.  Meran Yolundaki Kadınlar“ isimli sergidir. Bu proje, kültürlerarası buluşma prensipli çalışma amacımıza çok uygundur,  çünkü Women’s Museum Meran her zaman bölgesel, küresel ve toplumsal bağlamda kadın hayatlarının çoğulluğuna  odaklı çalışmıştır.

Günümüzde yeni bir “yuvaya” ulaşmak, her zamankinden daha güncel bir konudur. Bu konunun dünya müzelerinde ele alınması ve tartışılması önemlidir; zira bu konu aidiyet, çeşitlilik ve kimlik gibi temel meseleleri içerir. Bu nedenle tartışmaların yapıldığı ve diğer kültürlerle ve insanlarla karşılaşıldığı bir alan olmak istiyoruz.  Bizim için çeşitlilik; yabancı olanı muhatap almak ve sorumluluk duymak anlamına gelir. Sınırlar nerede, kültür farklılıkları karşısındaki tavrımız nasıl gibi sorular hakkında düşünüyoruz.

Müzede; kadınlar kendi deneyimlerinden konuştukça ve aktif görevler üstlendikçe, Avrupa merkezli bakış açısının ya da klişelerin yeniden üretimini engellemiş oluyoruz. Küresel bir dünyada kadınların gündelik hikayelerini sunarak; birbirinden çok farklıymış gibi görünen kültürlerdeki şaşırtıcı benzerlikleri gösteriyoruz. Böylece “aynada kendimize baktığımızda, ötekini bulmuş” oluyoruz. Bu karşılaşmalar boyunca hem ilişkileri mümkün kılan, hem de ayırıcı unsurların; benzerliklerin ve farklılıkların birbirlerine ne kadar yakın olduğunun farkına varıyoruz.  Mülteci kadınlar konusunda planladığımız bu sergi ile göçe ve göçmenlere karşı sık rastlanan önyargılı tutum içindeki kamuoyuna hitap etmek ve sözümüzü duyurmak istiyoruz.

 


Frauenmuseum_MERANDirector
Museo delle Donne
Italy, Merano
http://www.museia.it

 

Plurality of Women´s lives

One of the challenges of our women’s museum is that we are not just a place for exhibitions and for the collection of objects, but the museum is thought as a lively place of encounter and discourse. We initiate cultural comparative projects and focus on the reflexive engagement with the known and the unknown. We already exhibited a couple of photo documentary projects with accompanying books.

An example would be the project: Aufbrechen, ankommen. Frauen unterwegs nach Meran. (Leaving, arriving. Women on their way to Meran). This project fits very well in our focus of intercultural encounter, because the Women’s Museum Meran has always engaged with the plurality of Women’s lives in a regional, global and social context.

Arriving in a new “home” is a contemporary issue now more than ever. It is important that this topic is treated and reflected also in the world of museums, because it includes essential issues like belonging – diversity – identity. Thereby we would like to open up a space for discussion and to take a look at diversity of culture and people. For us diversity means the recognition of and the engagement with the unknown. How do we treat questions like: Where are the borders? How do we handle cultural differences?

As women talk “about” their experiences and are involved as creators, we avoid the risk of reproducing Eurocentric images or stereotypes. By presenting these “stories of Women’s everyday life” in a globalized world, there will be surprising similarities in cultures that seem to be very far from each other. Thereby we discover ourselves by the motto “Finding the other in the mirror of the own”. Through these encounters we become aware of connecting as well as separating elements, similarities and differences stand equally next to each other. With this exhibition we would like to make a statement and address a broad public, which often has a preconceived opinion on migration and immigrants.

Advertisements