Remer, Ashley E.

[Please scroll down for English]

Girl_Museum_whiteDirectör
Girl Museum
Laos & Yeni Zelanda
http://www.girlmuseum.org

 

 

Kız Çocuk Müzesi Olmak

“Kadın olarak, vatanım yok. Kadın olarak, bir vatan istemiyorum. Kadın olarak benim vatanım, bütün dünya.”

Virginia Woolf

Virginia Woolf’un sözlerini benimseyerek sizlere, Girl Museum‘un uluslararası bir müze olarak özgün ve kapsayıcı çizgisinden bahsedeceğim. Kız Çocuk Müzesi sergiler üreten, eğiten, kız çocuk olmanın  tarihsel ve çağdaş anlamları üstüne farkındalık yaratmak amacı güden sanal bir müzedir. Kadın olmaya giden  süreçte edinilen özel deneyimleri,  kültürlerarası bir yaklaşımla inceliyoruz ve belgeliyoruz; aynı zamanda güncel sosyal  konularda bilinç oluşturuyoruz.

Sergilemede, projelerde, blog haberlerinde, sosyal medya notlarında kız çocuklarının  tarafını tutmak önkoşulumuzdur. Tipik bir müzenin aksine sergilerimizin amacı popüler olmak ya da müzeye gelir sağlamak değildir. Maddi kaynak için değerlerimizden taviz vermiyoruz. Fikirlerimiz ve çalışmalarımız; müzeyi birlikte yürüttüğümüz (bir zamanlar kız çocuk olan)  kadınların (bu kadınlara Junior Girl adını veriyoruz), proje ortaklarımızın ve dünyanın her yerinden destekçilerimizin katkısının olduğu ortak bir çabanın ürünü. Farklı katılım olanaklarıyla bireylere deneyim kazanma, kız çocuklarının hakları için eyleme geçme ve kendi hikayelerini paylaşma olanakları sunuyoruz.

Başka müzelerle, kâr amacı gütmeyen örgütlerle ve kişilerle ortak çalışıyoruz. Örnek olarak, Kiwi Civcivleri: Yeni Zelanda’da Kız Çocuk Tarihi konulu projeyi Te Papa – Yeni Zelanda Ulusal Müzesi işbirliği ile; Satılık Kız Çocuk çalışmasını Amerikan Şiir Müzesi ile; Büyüyen Kız Çocuğunu  Kutlama sergisini Birleşmiş Milletler Vakfı işbirliği ile;  Kahraman (öyküleri) Quilt‘leri, Oyuncu Kız, Sörfçü Kız ve Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM)’de  Kız Çocukları  gibi sergilerimiz ise kitle kaynağı (crowdfunding) kullanılarak hazırlandı.

Ülkemiz olarak bütün dünyayı kabul ettiğimizden, Kız Çocuk Müzesi’nin araştırma ve faaliyetlerinin “gerçek”  bir kapsayıcılığa erişmesi onyılları bulacak. Biz de  bu süre içinde   düşünmeye, araştırmaya, işbirliği için el uzatmaya ve kız çocukluğunu yüceltmeye devam edeceğiz ki, anlatılanlar geçmişteki ve günümüzdeki bütün kız çocuklarını  temsil edebilsin.

 


Girl_Museum_whiteHead Girl
Girl Museum
Laos & New Zealand
http://www.girlmuseum.org

 

 

Being Girl Museum
As a woman I have no country. As a woman I want no country. As a woman, my country is the whole world.”

Virginia Woolf

Taking Virginia Woolf’s words to heart, I will discuss Girl Museum’s distinctive and inclusive approach to being an international museum. Girl Museum is a virtual museum for exhibiting, educating and raising awareness about historic and contemporary girlhood. We explore and document the unique experience of growing up female cross-culturally and raise awareness of modern social issues.
Our absolute requirement for an exhibition, a project, a blog, post or tweet is that it is pro-girl. We do not perform as a typical museum in terms of aiming exhibitions at popular or revenue-generating topics or sponsors. We do not compromise for the sake of funding. Our ideas and work comes from the collective: Junior Girls, partners, and contributors around the world. With multiple levels of participation, we provide opportunities for individuals to gain experience, advocate for girls’ rights, and share their stories.

We have collaborated with other museums, nonprofits, and individuals around the world. For example, Kiwi Chicks: Girl History in New Zealand was produced with Te Papa/The National Museum of New Zealand, Girl for Sale with the American Poetry Museum, Celebrating Girl UP with the United Nations Foundation, and exhibitions such as our Heroine Quilts, Gamer Girl, Surfer Girl and our STEM Girl focused shows were all crowd-sourced content.

With the whole world as our country, it will take decades for Girl Museum to realize any kind of ‘total’ inclusion in terms of our research and output. In the meantime, we will keep brainstorming, researching, reaching out for collaboration, and promoting girlhood until the narrative becomes representative of all girls in the past and present.

 

Advertisements