Atagök, Tomur, Prof, Dr.

[Please scroll down for English]

Sanatçı, Müzeci
İstanbul, Türkiye

1939 yılında İstanbul’da doğan Tomur Atagök, sanat eğitimini ABD’de Oklahoma State University, California College of Arts and Crafts ve University of California, Berkeley’de yaptı. 1980 ve 1984 arasında İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 1989’da Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Müzecilik Anabilim Dalı’nı kurdu ve  2006 yılına kadar bu bölümün başkanlığını yaptı. Gene aynı üniversite bünyesinde 1997 yılında Sanat ve Tasarım Fakültesini kurdu. 2004 ve 2006 yılları arasında bu fakültede  dekanlık görevi yaptı. Aynı görevdeyken emekli oldu.  Demirciköy, Sarıyer, Istanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

http://tomuratagok.com/


Artist, Museologist
Istanbul, Turkey

She was born in Istanbul in 1939, completed her art education at Oklahoma State University, California College of Arts and Crafts and University of California, Berkeley in the United States. Worked as the Assistant Director of Istanbul Museum of Painting and Sculpture in 1980-1984. While she directed the Museum Studies Program she started in 1989, she also founded the Faculty of Art and Design in 1997.  She has worked as its Dean in 2004-2006 before she retired.  Lives and works in Demirciköy, Sarıyer, Istanbul.

http://tomuratagok.com/

Advertisements