Bab, Bettina

[Please scroll down for English]

Küratör
Frauenmuseum
Bonn, Almanya

Kadın tarihi odaklı çalışan tarihçi, Renanya Sanayi Müzeleri gönüllüsü; 1995 yılından itibaren  Köln Kadın Tarihi Derneği bünyesinde Köln kadın tarihi konulu kent turları konseptleri  geliştiriyor ve uyguluyor; 2000 yılından beri Bonn Kadın Müzesi’nde küratör olarak tarih sergileri tasarlıyor, uyguluyor ve sergilerin kataloglarını yayınlıyor; Uluslararası Kadın Müzeleri Birliği’nin (International Association of Women´s Museums, IAWM) kurucu üyesi; Bu kuruluşa  önce başkan yardımcısı, 2012 yılında da başkan olarak seçildi.

Frauenmuseum
Bonn, Almanya

Bonn Kadın Müzesi; Bugünkü yöneticisi Marianne Pietzen ve bir grup disiplinlerarası çalışan kadın tarafından 1981’de kuruldu. Kurulduğunda dünyanın ilk kadın müzesiydi. Müze, geçen süre içinde 500’den fazla sergi ve bu sergilere eşlik eden kültür  programları organize etti.

1981 yazında bir grup kadın sanatçı  boş duran bir giyim mağazasını önce işgal, sonra da tamir ettiler. Burada bir kültür merkezi oluşturdular ve herkese açık bir program sunmaya başladılar. Böylece müze; kadın kahvesi, Bonn kenti kadın tarihi arşivi gibi diğer etkinlikler eşliğinde açıldı.

Başlangıçta çalışmaları tamamen gönüllüler tarafından  yürütülen müzenin, günümüzde sadece üç part-time çalışanı bulunmaktadır. Başta sanatçılar olmak üzere  kadınlar her zaman müzeyi desteklediler.


Curator
Frauenmuseum
Bonn, Germany

Historian with a focus on women’s history, voluntarist at the Rhenish Industrial Museums; since 1995, in the Association of Women’s History in Cologne to develop and practice different guided tours of women’s history in Cologne; since 2000 curator in the Women’s Museum in Bonn, conception & preparation of historical exhibitions, publishing catalogues; founding member and since 2012 president resp. vice-president of the International Association of Women’s Museums, IAWM.

Frauenmuseum
Bonn, Germany

The Bonn Women’s Museum was founded in 1981 by Marianne Pitzen (the current director) and an interdisciplinary working group of women, and claims to be the first museum of its kind in the world. It hosts temporary exhibitions (over 500 since its founding) and accompanying events.

In the summer of 1981 a group of female artists moved into an empty clothing store. They sort of squatted the big house, renovated it, turned it into a cultural centre and offered a program to the public. In this way the museum and other activities, such as a women’s café and an archive for women’s history of the city of Bonn was opened.

In the beginning the museum was run on a wholly voluntary basis and even today has only three part-time employees.  It has always been supported by a group of women, mainly artists.

Advertisements