Berktay Fatmagül, Prof, Dr.

[Please scroll down for English]

İstanbul Üniversitesi
İstanbul, Türkiye

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi profesörü olan Fatmagül Berktay, Lisans ve Yüksek Lisans  derecelerini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden ( Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi) ve İngiltere York Üniversitesi’nden ( Kadın Çalışmaları) aldı; doktora derecesini ise Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın başlıklı teziyle AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. Aynı zamanda kadın hareketinde aktif ve kitapları birçok dile çevrilmiş feminist bir yazar olan Berktay’ın teziyle aynı adı taşıyan kitabı, her ülkede kadın hareketini en çok etkilemiş 5 kitabın seçildiği Avrupa Birliği Fragen Projesi’nde ilk sıralarda yer aldı. Kanada’da yayımlanan Women and Religion başlıklı kitabı ABD ve Avrupa’da pek çok Kadın Çalışmaları programında kaynak olarak kullanılan yazarın Tarihin Cinsiyeti başlıklı çalışması ise Arapçaya çevrilerek Lübnan’da yayımlandı.

1994-95’de Kadından Sorumlu Devlet Bakanı danışmanlığı yapan, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu gibi uluslararası forumlarda Türkiye’yi temsil etmiş olan Berktay, halen Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanıdır. Türkiye Rotary Klupleri Dünya Kadınlar Günü Üstün Başarı Ödülü’ne (2005) ve 2. Uluslar arası Suç ve Ceza Filmleri Festivali Akademi Onur Ödülü’ne (2012) layık görülen yazarın son iki kitabı Politikanın Çağrısı ve Dünyayı Bugünde Sevmek: Hannah Arendt’in Politika Anlayışı başlıklarını taşımaktadır.


Istanbul University
Istanbul, Turkey

Fatmagül Berktay, Professor of Political Science and Women’s Studies at the Faculty of Political Sciences and former Director of the Women’s Research Centre of Istanbul University received her BA (International Relations ), MA (Political Science,) and Ph.D. (Political Science) from  University of Ankara. She also holds a degree in Women’s Studies (University of York, UK) and has been active in the Turkish women’s movement since 1980’s. She is a founding member of the History Foundation of Turkey and Chair of the Executive Board of the Women’s Library and Information Centre Foundation.

Berktay’s published books include Being a Woman, Living and Writing (Pencere Publishing, 1991), Woman in the Face of Monotheistic Religions (Metis Publications, 1996), Women and Religion ( BlackRose Books, 1998), The Gender of History ( Metis Publications,2003), El Huviyye en Nisaiyye ‘abr et Tarih ( Dar Kreideh Publishing, Beyrouth, 2009), The Call of Politics (Bilgi University Publishing House, 2010), Loving the World in the Present, Hannah Arendt’s Political Theory (Metis Publications, 2012).  She also edited The Position of Women in Turkey and in the European Union ( Ka-Der Press, 2004) and was one of the curators of the exhibition “Dream and Reality, Modern and Contemporary Women Artists from Turkey” (İstanbul Modern, 2011- 2012).

Advertisements