Birkalan Gedik, Hande, Prof. Dr.

[Please scroll down for English]

Yeditepe Üniversitesi
İstanbul, Türkiye

Birkalan-Gedik Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde toplumsal cinsiyet, milliyetçilik, mekan ve anlatı feminist teori ve metodlar, araştırma yöntemleri, folklor ve kültür konularında ders vermektedir.

Türkiye Antropoloji Derneği’nin 2010 – 2014 yılları arasında başkalığını yaptı.  Doktora çalışmasını ABD’nde halkbilim, antropoloji ve toplumsal cinsiyet konularında yaptı. Bilimsel makaleleri ve kitapları İngilizce, Almanca ve Türkçe dillerinde yayımlandı. UNESCO Türkiye Milli Komitesi’nde  ve Türk Tarih Vakfı Pertev Naili Boratav Arşivi’nde yönetim kurulu üyesidir ve birçok uluslararası derginin yayın kurullarında görevlidir.

DFG, TÜBİTAK, ve TUBA kurumlarından burs ve ödüller almıştır. IUPUI- Indianapolis, Indiana University, Bloomington; Georg August-Universitaet Goettingen; Leopold Franzes Universitaet – Innsbruck; Johann Wofgang Goethe University, Frankfurt University Applied Sciences dahil yurt dışı üniversitelerde misafir öğretim üyesi ve araştırmacı olarak bulunmuştur.  Son olarak Graz University bünyesindeki Aigner-Rollet Misafir Profesör Programı çerçevesinde İslam, kadın ve göç konulu seminerler vermiştir. Şu anda antropoloji ve feminizm konusundaki iki kitabı üzerinde çalışıyor ve Almanya’da TÜBITAK’ın babalık konusundaki tamamladığı projesinin yayın çalışmalarını sürdürüyor.


Yeditepe University
Istanbul, Turkey

Birkalan-Gedik teaches at Yeditepe University Department of Anthropology on gender, nationalism, narrative and place, feminist theories and methods, research methods, folklore and culture. She is the former president of the Anthropology Association (2010-2014). She received her Ph.D. in the US on folklore, anthropology and gender. She is author of various books and articles in Turkish, English and German. She serves as a board member of UNESCO National Committe and Pertev Naili Boratav Archive of Turkish History Foundation, and at the editorial board of many international journals. She received several DFG, TÜBİTAK, and TUBA grants and awards. She held positions as visiting professor and research fellow at IUPUI- Indianapolis, Indiana University-Bloomington, Georg August-Universitaet Goettingen, Leopold Franzes Universitaet – Innsbruck, Johann Wofgang Goethe University, and Frankfurt University Applied Sciences. She was recently the Aigner-Rollet Gastprofessorin at the Graz University, and gave seminars on women, Islam, and migration. At the moment, she is working on two manuscripts on anthropology and feminism and wrapping up her research findings on her recently concluded TUBITAK project on fathers in Germany.

 

Advertisements