Bora, Aksu, Prof, Dr.

[Please scroll down for English]

Hacettepe Üniversitesi
Ankara, Türkiye

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğretim üyesi olan Aksu Bora, aynı zamanda Ayizi Yayınları editörüdür. Bora’nın Kadınların Sınıfı ve Feminizm, Kendi Arasında isimli iki kitabı ve İradenin İyimserliği isimli bir derleme kitabı var. Ayrıca, 1990’larda Türkiye’de Feminizm derlemesinin iki editöründen biri ve Yoksulluk Halleri, Cumhuriyette Çocuktular, Sıcak Aile Ortamı, Boşuna mı Okuduk gibi kitapların ortak yazarı. Bora, Gündelik Hayat Kılavuzu, Şu Hain Kalplerimiz, Sarı Duvar Kağıdı, Feminist Teori, Parayla Akraba, Antropoloji Tarihi, Tohum ve Toprak gibi pek çok kitap çevirdi ya da çevrilmesine katkıda bulundu.

Şu makalelerin yazarıdır: “Feminism: Borderlines and Infringements”, Gender and Identity: Theories from and/or on Southeasterrn Europe. (ed) J. Blagojevic, K. Kolozova, S. Slapsak. Belgrade Women’s Studies and Gender Research Center 2006, “What is Under a Headscarf? Neo-Islamist vs. Kemalist Conservatism in Turkey” Arab Studies Journal Fall 2007-Spring 2008 Vol. XV No 2. (ortak yazı), “Ortadoğu’da Kadın Hareketleri”, İÜ SBF Dergisi, 2008 Aralık, “Cinsiyet ve Sınıf: Kimlikten Politik Özne Çıkar mı?”, Cinsiyet Halleri içinde, der. Nil Mutluer, Varlık Yayınları, 2008; “Rüyası Ömrümüzün Çünkü Eşyaya Siner”, Cins Cins Mekân içinde, der. Ayten Alkan, Varlık Yayınları, 2009, “Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar”, Toplum ve Bilim 127, Temmuz 2013.


Hacettepe University
Ankara, Turkey

A member of Hacettepe University Faculty of Communication, Aksu Bora also the editor of Ayizi Publishing House. She is the author of Women’s Class and Feminism Among Itself; editor of Optimism of Will; and co-editor of Feminism in Turkey in 1990’s. She is also co-author of several books, including Urban Poverty in Turkey, They Were Child at the Republic, The Warm Space of the Family, White Collar Unemployment in Turkey.

She wrote several articles including “Feminism: Borderlines and Infringements”, Gender and Identity: Theories from and/or on Southeasterrn Europe. (ed) J. Blagojevic, K. Kolozova, S. Slapsak. Belgrade Women’s Studies and Gender Research Center 2006, “What is Under a Headscarf? Neo-Islamist vs. Kemalist Conservatism in Turkey” Arab Studies Journal Fall 2007-Spring 2008 Vol. XV No 2. (co-author), “Women’s Movements in the Middle East”, İÜ SBF Dergisi, 2008 Aralık, “Gender and Class: Is there a Political Subject under the Identity?” in Cinsiyet Halleri, ed. Nil Mutluer, Varlık Yayınları, 2008; “Rüyası Ömrümüzün Çünkü Eşyaya Siner”, in Cins Cins Mekân içinde, ed. Ayten Alkan, Varlık Yayınları, 2009, “Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar”, Toplum ve Bilim 127, Temmuz 2013.

Advertisements