Perstedt, Maria

[Please scroll down for English]

Director
Women’s History Museum
Umeå, İsveç

Maria Perstedt, İsveç’te bir ilk olan Umeå’daki Kadın Tarihi Müzesinin direktörü ve başkanıdır. Bir kültür tarihçisi ve tutkulu bir müze uzmanı olan Maria Perstedt, 25 yılı aşan profesyonel hayatında aralarında Museum of Medical History ve National Historical Museum  da olmak üzere İsveç’teki birçok yerel, bölgesel ve resmi kültür tarihi  müzesinde çalışmıştır.

Bir müze uzmanı olarak kariyerim boyunca; yoğun olarak tarih, kimlik ve güç konularına eğildim; bunu yaparken geleneksel tarihyazımının ve ideolojik sonuçlarının günümüz toplumuna etkisine odaklandım. Bana kalırsa, müzelerin toplumsal işlevi, toplumsal değişimi kolaylaştırmak; insan hakları ve demokrasi ilkelerini güçlendirmektir.”

SchwedenMuseum of Women’s History
Umeå, İsveç
http://www.kvinnohistoriskt.se

 

 

Museum of Women’s History Kasım 2014 tarihinde açılmıştır. Türünün İsveç’teki ilk örneğidir. Müze toplumsal cinsiyet ve güç; kimlik ve tarih algılarını tartışmaktadır. Tarih yazımındaki erkek bakış açısına karşı çıkmakta, tarihe toplumsal cinsiyet perspektifinden bakmakta; geçmişten günümüze erkek ve kadın arasındaki toplumsal, iktisadî ve siyasi güç dağılımına odaklanarak toplumsal cinsiyet ve güç konularını tartışmaya açmayı hedeflemektedir. Böylelikle günümüzü ve geleceği; yerel, ulusal ve küresel bağlamlarda   anlayabilmek ve tartışabilmek için araçlar üretmektedir. Sergilerinde ve kamusal etkinliklerinde, farklı kadınların deneyimlerini, eylemlerini, hikayelerini ve anılarını paylaşan müze, bir  forum, modern konseptli bir mekân ve feminist bir liman niteliğindedir.


Director
Women’s History Museum
Umeå,  Sweden

Maria Perstedt is Museum Director and Head of the Museum of Women’s History in Umeå, Sweden’s first of its kind. Maria Perstedt is a cultural historian and a dedicated and passionate museum professional with more than 25 years of occupational experience from several different Swedish museums of cultural history, on local, regional and government level – the Museum of Medical History and the National Historical Museum, among others.

“Throughout my career as a museum professional, I have actively involved myself in issues of history, identity and power, focusing on traditional historiography and its ideological consequences in contemporary society. In my opinion, the societal role of museums is to facilitate social change and strengthen the principles of human rights and democracy.”

SchwedenWomen’s History Museum
Umeå, Sweden
http://www.kvinnohistoriskt.se

The Museum of Women’s History opened to the public in Nov 2014. It is the first of its kind in Sweden. The museum discusses perceptions of gender & power, identity & history. While challenging the male interpretative prerogative in historiography, in applying a gender perspective on history, the museum aims to discuss gender and power by  focusing the distribution of social, economic and political power between men and women, through history to present day. And thereby to create tools for understanding and discussing the present – and the future – on a local, national and global level.  By sharing experiences, activities, stories and memories of various women in exhibitions and various public activities, the museum will channel a forum for debate, a venue with a modern approach and a feministic edge.

Advertisements