Prader, Sigrid

[Please scroll down for English]

Frauenmuseum_MERANDirector
Museo delle Donne
Italy, Merano
http://www.museia.it

Sigrid Prader İtalya’da Güney Tirol’de doğdu.

2005 senesinden beri Women’s Museum Merano’nun (Güney Tirol, İtalya)  yöneticisidir.

Müze etkinliklerini düzenleme, planlama ve koordine etmekte;  sergi projeleriyle birlikte müzenin diğer projelerini de  yönetmektedir.
Eğitim ve Öğretim:
1977 ve  2000 yılları arasında öğretmenlik yaptı.
Innsbruck Üniversitesi’nde (Avusturya) Yetişkin Eğitimcisi, Eğitim Yönetmeni ve Toplumsal Cinsiyet Politikaları alanlarında eğitim aldı.

Museo delle Donne
http://www.museia.it

Museo delle Donne karşılaştırmalı kültür projeleri için olanaklar sağlar; bilinen ile bilinmeyenin birbirine yansıyan ve birbirini karşılıklı etkileyen  ilişkisine odaklı çalışır.  Müzenin  çalışmaları; kadınların farklı yaşam gerçeklerini  yerel, küresel ve toplumsal bağlamlarda gösterir ve sınırlar nerede, kültür  farklılıkları karşısındaki tavrımız nasıl  gibi konularda sorular sorar. Avrupa merkezli bakış açısının ya da klişelerin yeniden üretimini engellemek için,  müzenin sergilerinde kadınlar kendi deneyimlerinden bahsederler  ve  müze çalışmalarına  aktif  katkı sağlarlar.


Frauenmuseum_MERANDirector
Museo delle Donne
Italy, Merano

Sigrid Prader was born in South Tyrol (Italy).

She is the director of the Women’s Museum Merano (South Tyrol, Italy) since 2005 and responsible for organizing, planning and coordinating the museum activities; managing exhibitions projects and project administration.

Education and Training:
Schoolteacher, 1977 – 2000;
Academic training as Adult Educator and Education Manager at the University of Innsbruck (Austria); training in Gender-Mainstreaming.

Museo delle Donne
http://www.museia.it

The Women’s Museum Meran initiates cultural comparative projects and focus on the reflexive engagement with the known and the unknown.  The work in the museum shows the plurality of women’s lives in a regional, global and social context and asks questions like: Where are the borders? How do we handle cultural differences?  To avoid the risk of reproducing Eurocentric images or stereotypes women talk “about” own experiences in the exhibitions and are involved as creators in the work of the museum.

Advertisements