Watanabe, Mina

[Please scroll down for English]

Genel Sekreter
Women Active Museum on War and Peace, WAM
Japan,  Tokyo
http://www.wam-peace.org/en/

Mina Watanabe Tokyo`da açılmış olan Women’s Active Museum on War and Peace (WAM) kuruluşunun genel sekreteridir. 1990’ların ortalarından itibaren kadın hakları aktivisti olan Watanabe,  sivil toplum kuruluşlarında ve çeşitli parlamenterlerin ofislerinde  kadın hakları konusunda çalışmaktadır.

2000 yılında Tokyo’da kurulan “Japon Ordusunun Uyguladığı Sex Köleliği Davası İçin Kadınlara Yönelik Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi” sürecine aktif olarak katıldı ve 2005 Ağustos’unda Women’s Active Museum on War and Peace (WAM) kurulurken genel sekreter göreviyle önemli rol oynadı. WAM kurulduktan sonra, genel sekreter olarak sergiler, seminerler ve delil ve kanıtların toplaması konusundaki araştırmalar için fikirler önerdi ve uyguladı.

Japon ordusunun uyguladığı  cinsel kölelik sisteminden kurtulmuş olanlarla   ve cinsel kölelik sisteminin  mağdurları arasında bulunan ülkelerle işbirliği içinde, Japon ordusunun seks köleliği sistemi kurbanlarından halen hayatta olanlarına; yaşadıklarının telafi edilmesi ve tazminat verilmesi amacıyla eylemler yürütmektedir. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler (BM)’in CCPR, CESCR, CEDAW, CAT ile birlikte BM İnsan Hakları Konseyi’nin Universal Periodic Review ( UPR) çalışma grubu da dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki insan hakları kurumlarında lobi çalışmaları yapmakta ve alternatif raporlar  yazmaktadır. Çok sayıda makalenin ve ortak hazırlanan kitapların yazarıdır. “Comfort women” (seks köleliği) konusunda akademik tartışmalara ve bilgilendirme toplantılarına konuşmacı olarak katılmaktadır.

japan_1Women’s Active Museum on War and Peace (WAM)
http://www.wam-peace.org/en/

The Women’s Active Museum on War and Peace (WAM) Japonya’nın 2. Dünya Savaşı’ndaki mağlubiyetinin 60. yazında, 1 Ağustos 2005 tarihinde Tokyo’da açılmıştır. Etkinliklerine küçük alanlı bir mekânda başlamasına  rağmen, WAM savaşta ve ihtilaf durumlarında kadına uygulanan şiddet  konusunda, özellikle de Japon ordusunun   uyguladığı cinsel kölelik sistemine, ya da “comfort women” olarak  tanımlanan konuda çalışan Japonya’daki ilk müzedir. WAM, sergilerle birlikte diğer eğitim etkinlikleri düzenler, kanıt tesbiti araştırma projeleri yönetir,  bilgileri ve delilleri arşivler.  Ayrıca  Japon ordusunun uyguladığı   cinsel kölelik sisteminin  mağdurlarını savunur ve bunu  aynı vahşetin tekrarlanmasını önlemek için yapar.

Müze konsepti, 2000 yılında Tokyo’da kurulan “Japon Ordusunun Uyguladığı Sex Köleliği Davası İçin Kadınlara Yönelik Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi” sürecini  başlatan gazeteci ve feminist aktivist Yayori Matsui (1935-2002) tarafından tasarlanmıştır. Aralık 2002’de kanser  nedeniyle vefat eden Yayori Matsui,  önerdiği müze için bize beş prensip bıraktı:

  1. Savaş esnasında uygulanan cinsel şiddet, toplumsal cinsiyet bakış açısıyla incelenmeli;
  2. Sadece mağdurların tanıklıklarını değil, aynı zamanda faillerin ve saldırganların eylemlerini ve sorumluluklarını da yansıtmalı;
  3. Barış ve şiddet içermeyen eylemler merkezi olarak işlev yapmalı;
  4. Sadece sivil kişiler tarafından, bağımsız olarak yönetilmeli;
  5. İnsanlar arasındaki küresel dayanışmayı teşvik etme amacı olmalı.

WAM, üç yıllık hazırlık ve bağış toplama çalışmaları sonunda açıldı ve Yayori’nin bıraktığı prensipleri, çalışma rehberi olarak muhafaza etmeye devam ediyor.

Müze, Japon ordusunun uyguladığı  cinsel kölelik sisteminin  mağdurları ile birlikte,  1945 yılına kadar Japonya’nın işgali altındaki Asya-Pasifik hattında gerçekleştirilmiş olan aynı uygulamanın hayatta kalan mağdurlarına  adaleti getirmek için sürekli  çalışmakta ve kuruluşundan itibaren aradan geçen on yılda, savaşta kadınların maruz kaldığı  acıların tarihini gelecek nesiller aktarmak amacıyla, her bir ülkeye  ve konuya özel olarak hazırlanmış ondört  sergi düzenlemiştir.

Japonya’daki ve ülke dışındaki kişilerden gelen yardımlarla  ve üyelik ücretleriyle kurulmuş olan WAM, bir sivil toplum örgütüdür.  Kuruluş, 2007’de  Pax Chiristi International Peace Award  (Pax Chiristi Uluslararası Barış Ödülü) ve 2013’te  Peace Award of the Peace Studies Association of Japan  (Japon Barış Araştırmaları Birliği Barış Ödülü) ödüllerini aldı.


Secretary General of WAM
Women Active Museum on War and Peace, WAM
Japan,  Tokyo

Mina Watanabe is a secretary general of the Women’s Active Museum on War and Peace (WAM) based in Tokyo. She has been an activist for women’s rights from the mid 1990’s and has worked in NGOs and parliamentarians’ offices with a focus on women’s rights.

She was actively involved in the Women’s International War Crimes Tribunal for the Trial of Japan’s Military Sexual Slavery held in Tokyo in 2000, and took the major role as the secretary general to establish the Women’s Active Museum on War and Peace (WAM) in August 2005. After establishing WAM she proposed and implemented ideas for exhibitions, seminars and fact-finding research as a secretary general.

She has been making actions in solidarity with the survivors and supporters of victimized countries for redress for the survivors of Japan’s military sexual slavery system, and has written alternative-reports for as well as lobbied at the UN human rights institutions including CCPR, CESCR, CEDAW, CAT and the UPR of the UN Human Rights Council. She has published a number of articles, co-authored a book, and provided talks on the “comfort women” issue in academic and general settings.

japan_1Women’s Active Museum on War and Peace (WAM)
wam-peace.org/en/

The Women’s Active Museum on War and Peace (WAM) opened in Tokyo on August 1, 2005, in the 60th summer after Japan’s defeat in WWII. Though it has started in a small space in a building in Tokyo, WAM is the first museum in Japan focusing on violence against women in war and conflict situations, particularly the issue of Japan’s military sexual slavery, or the so-called “comfort women” issue. WAM holds exhibitions and other educational events, conducts fact-finding projects, archives data and testimonials, and acts as an advocate for victims of Japan’s military sexual slavery in order to prevent the recurrence of these atrocities.

The idea of WAM was first conceived by the late Yayori Matsui, a journalist and feminist activist who also initiated the Women’s International War Crimes Tribunal on Japan’s Military Sexual Slavery in Tokyo in December, 2000. Yayori, who passed away due to cancer in December, 2002, left five principles for the proposed museum, viz. that it should:

  1. Focus on wartime sexual violence from the point of view of gender justice
  2. Pass on not only the testimonies of the victims but the facts and responsibility of the perpetrators/aggressors
  3. Function as a center for peace and non-violence
  4. Be managed independently, solely by private citizens
  5. Aim to promote global solidarity among people

WAM opened after three-years of preparation and fundraising, and it keeps these principles as our guideline. WAM has ceaselessly worked to bring justice to victims of Japan’s military sexual slavery with survivors and supporters in Asia-Pacific, and has hold 14 special exhibitions focusing on each country and theme in these 10 years in order to pass on the history women suffered in war to the next generation. WAM is a non-governmental organization established with donations from people in Japan and abroad and maintained with membership fees. WAM received the Pax Chiristi International Peace Award in 2007, and the Peace Award of the Peace Studies Association of Japan in 2013.

Advertisements