Basın Bülteni // Press Release

 [Please scroll down for English]

“Kadın Müzesi: Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekan” Konferansı

Özel Konseptli Kadın Müzelerini İstanbul’da buluşturuyor

Basın bültenini PDF olarak indirmek için tıklayınız.

Kadın Müzesi:Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekan – Uluslararası Kadın Müzeleri Konferansı, İstanbul Kadın Müzesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Fakültesi ortak çalışmasıyla 20 – 22 Ekim 2016 tarihleri arasında  İstanbul’da düzenleniyor.

Konferansta,  kadın müzelerinin  21. yüzyılda toplumsal  değişimdeki  yol açıcı etkileri kadın müzesi müdürleri, küratörler, sanatçılar, akademisyenler,  aktivistler ve kadın örgütlerinin katılımıyla tartışılacak.

Kapsayıcı konseptler uygulayan kadın müzelerinin davet edildiği konferansta, yerel düzeyde kapsayıcılık, küresel bağlamda kapsayıcılık ve barış kültürü başlıklarıyla üç kadın müzesi kategorisi sunuluyor:  Yerel kadın potansiyelini  müzenin sosyo  kültürel etkinliklerine entegre eden kadın müzeleri, bulundukları küçük yerleşim birimlerindeki  kadın yaşamlarında yeni alanlar açılmasında  rol oynuyorlar. Ulusal,  bölgesel veya yöresel konulardaki kadın temalarını incelemek yerine,  küresel çalışma stratejileri geliştiren kadın müzeleri, kadın yaşamlarındaki  varoluşsal ortak meseleler temelinde, coğrafi anlamda uzak olan kadınları politik eyleme davet eden projeleriyle, kadınların  birbiriyle yakın temasını sağlıyorlar. Toplumsal barışın tesisi bağlamında çalışan kadın müzeleri ise geçmişi, günümüzde sorumluluk almak için  hatırlıyorlar.

Danimarka, Japonya,  Avusturya, İtalya, Türkiye ve İsveç’ten birer kadın müzesi,  Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nden ikişer kadın müzesi, küratörleri ve yöneticileriyle temsil edilecekler. Kadın müzelerinin  düşünce ve eylem alanı yaratan çalışma stratejilerinin  tartışılacağı oturumlarda, toplumun   dışlanan birey ya da topluluklarının  kültürel temsile nasıl dahil edildiği, görmezden gelinenlerin kültürel katılımı ve görünürlülüğünün  nasıl sağlandığı örneklenecek. SALT Galata evsahipliğinde yapılacak konferansta sunumlar,  paneller ve atölye çalışmalarına ek olarak,  konferans mekânındaki fuayede  katılımcı müzelerin çalışmalarını tanıtan filmler de gösterilecek.

Feminist kadın çalışmaları ve feminist tarih araştırmalarının,  kadın bakış açısıyla tarihi ve kadın tarihini tanımlanması, kadın müzelerine giden yolu açtı. Kadın tarihini görünmez yapan ve kadını müzede obje olarak sunan geleneksel müzecilik anlayışına karşı alternatifler  üreten kadınların, müzelerde kadınları görünür kılma çalışmaları 1980’lerde başladı. Dünyada “kadın müzesi” tanımı ilk kez  Bonn’da 1981 yılında açılan Frauenmuseum tarafından  kullanıldı. 2016 yılı itibariyle etnolojik, arkeolojik, tarihsel, siyasal içerikli veya sanat ve kadın konusunda çalışan tüm kıtalara yayılmış 70’den fazla kadın müzesi bulunuyor.

Kadın müzeleri, bünyelerinde yürüttükleri araştırmalarıyla ve yorumlarıyla  geçmiş ve şimdi arasındaki ilişkiye işaret ederken, siyasi, ekonomik ve kültürel faktörlerin kadınların günlük yaşamları üzerindeki etkilerini vurguluyor, toplumu bilinçlendiriyor, hafızayı şekillendiyor,  kadınlara ve kız çocuklarına rol modelleri öneriyor, kadın tarihini gündemde tutuyor, günümüz kadın yaşamını görünür kılıyor ve toplumsal  cinsiyet eşitliği tartışmalarını müzelere taşıyor.

Program kitapçığı:  https://dl.dropboxusercontent.com/u/176141/booklet-inklusion.pdf

Bilgi için: Şehlem Kaçar Sebik  bilgi.ikm@gmail.com


Women’s Museums with Special Concepts come together at the Conference

“Women’s Museum: Centre of Social Memory and Place of Inclusion”

in Istanbul

Download Press Release Text as PDF

The conference Women’s Museums: Centre of Social Memory and Place of Inclusion organized by Women’s Museum Istanbul in cooperation with Istanbul Bilgi University Faculty of Communication will be held between October 20 – 22, 2016 in Istanbul.

The meeting aims at examining the contributions of women’s museums as encouraging actors on the way to an inclusive society in the 21st century and brings together women’s museums with inclusive concepts presenting three categories of women’s museums: those practising inclusion on the local level, those practising inclusion on the global level and those promoting peace culture.  Museums integrating local women in their activities open up new opportunities for women in their communities. Women’s museums creating global strategies design projects that bring together geographically distant women on the basis of common issues in order to promote political commitment. Women’s museums that work for social peace recall the past in order to act responsibly in the present.

Each of ten women’s museum from Denmark, Japan, Austria, Italy, Turkey, Sweden, Germany and the USA will be represented by curators and directors. During the sessions working strategies of women’s museums that open up spaces for ideas and action will be discussed. It will be shown which ways women’s museums have used to integrate and make visible ignored and discriminated members and groups of society. In the conference there will be presentations, panels and workshops; additionally, short films about the work of the participating museums will be shown in the foyer of the conference venue.

Feminist studies and the interpretation of history from a women’s perspective have led to the foundation of women’s museums. Endeavours to alter the traditional presentation of women in museums, that have traditionally made women’s history invisible or presented women as objects, and the struggle to increase women’s visibility in museums started in the 1980s. The first museum to use as its definition “women’s museum” was the Frauenmuseum in Bonn, founded in 1981.  In 2016 more than 70 women’s museums operate all around the world, working in the fields of arts or dealing with women under a ethnological, archaeological, historical or political perspectives.

Women’s museums remind us through their research and analyses of the link between the past and the present, putting an emphasis on the political, economic, and cultural factors that shape women’s daily lives; they raise social awareness and shape social memory; they present role models for women and girls; they keep women history on the agenda, increase the visibility of women and continue to discuss gender equality.

Programbooklet:  https://dl.dropboxusercontent.com/u/176141/booklet-inklusion.pdf

Further information:  Şehlem Kaçar Sebik   bilgi.ikm@gmail.com

Advertisements